جلسه بررسی زمین ورزشی فاز ۴ جهت احداث مجتمع ورزشی برای رفاه حال شهروندان با حضور همکاران واحد شهرسازی ،دکتر قلی زاده رئیس اداره ارشاد اسکو و مشاورین راد پی گستر در محل سالن جلسات برگزار گردید

جلسه بررسی زمین ورزشی فاز ۴ جهت احداث مجتمع ورزشی برای رفاه حال شهروندان با حضور همکاران واحد شهرسازی ،دکتر قلی زاده رئیس اداره ارشاد اسکو و مشاورین راد پی گستر در محل سالن جلسات برگزار گردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20492
کد خبر
20492