جلسه بررسی زمان و نحوه اجرای خدمات زیر بنایی محله پنج فاز چهار پروژه گلشهربا حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، رئیس و معاونین ادارات برق ، گاز و آب وفاضلاب شهر سهنددر محل سالن جلسات شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

جلسه بررسی زمان و نحوه اجرای خدمات زیر بنایی محله پنج فاز چهار پروژه گلشهربا حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، رئیس و معاونین ادارات برق ، گاز و آب وفاضلاب شهر سهنددر محل سالن جلسات شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20655
کد خبر
20655