جلسه بررسی روند کتابخانه شهید سردار سلیمانی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند و پیمانکار مربوطه و نماینده مشاور سبز اندیش پایش.

جلسه بررسی روند کتابخانه شهید سردار سلیمانی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند و پیمانکار مربوطه و نماینده مشاور سبز اندیش پایش.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21843
کد خبر
21843