✅ جلسه بررسی تکمیل نواقصات غدیرهای هفده گانه شهر جدید سهند با حضور مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی ، مهندس کنعانی رییس اداره مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، نمایندگان شرکت چی چست و همکاران مرتبط

✅ جلسه بررسی تکمیل نواقصات غدیرهای هفده گانه شهر جدید سهند با حضور مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی ، مهندس کنعانی رییس اداره مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، نمایندگان شرکت چی چست و همکاران مرتبط

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23028
کد خبر
23028