🔷 جلسه بررسی ایجاد سرای محله درمحله ۵ فاز ۴ شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، هیئت مدیره و معاونین ومهندس میرزایی شریک مربوطه در منطقه تفریحی،گردشگری هشت بهشت سهند برگزار گردید .

🔷 جلسه بررسی ایجاد سرای محله درمحله ۵ فاز ۴ شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، هیئت مدیره و معاونین ومهندس میرزایی شریک مربوطه در منطقه تفریحی،گردشگری هشت بهشت سهند برگزار گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20056
کد خبر
20056