جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص روند اجرایی پروژه 399 واحدی شمس.

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر سهرابی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز در خصوص روند اجرایی پروژه 399 واحدی شمس.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21842
کد خبر
21842