جلسه ای در قالب ویدئو کنفرانس با حضور دکتر اکبری ، دکتر توکلی اعضای هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل فنی و اجرایی و نظارت و مهندس فرزان معاون شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل و هیئت مدیره و مدیران کل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار گردید.

در این کنفرانس ویدئویی اعضای هیئت مدیره شرکت مادر و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه آزادراه تبریز-اندیشه-سهند ارائه دادند .
سپس مدیرعامل شرکت عمران گزارشی جامعی از روند اجرایی و اقدامات انجام یافته در خصوص پروژهای طرح اقدام ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله پروژه های مشارکتی ، فراخوان مجدد و واگذاری تعهد ساخت ارائه داد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21749
کد خبر
21749