جلسه ای با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند،همکاران واحدشهرسازی ،اعضای کمیته معماری ،مهندسین مشاور،نخبگان و اساتید دانشگاه در خصوص بحث و بررسی در ارتباط با طرح آسیب شناسی سیما و منظر شهر جدید سهند و طراحی شهری محور اصلی فاز ۴با هدف ارتقاع کیفیت فضاهای شهری در شهر جدید سهند وایجاد محیط سر زنده با تعاملات اجتماعی بالا ومؤثر جهت ایجاد هویت وتعلق خاطر بیشتر در شهروندان

جلسه ای با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند،همکاران واحدشهرسازی ،اعضای کمیته معماری ،مهندسین مشاور،نخبگان و اساتید دانشگاه در خصوص بحث و بررسی در ارتباط با طرح آسیب شناسی سیما و منظر شهر جدید سهند و طراحی شهری محور اصلی فاز ۴با هدف ارتقاع کیفیت فضاهای شهری در شهر جدید سهند وایجاد محیط سر زنده با تعاملات اجتماعی بالا ومؤثر جهت ایجاد هویت وتعلق خاطر بیشتر در شهروندان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21157
کد خبر
21157