جلسه اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، دکتر ندیم مشاور سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط.

جلسه اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، دکتر ندیم مشاور سرمایه گذاری و مشارکت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21744
کد خبر
21744