جلسه انتخاب طرحهای برترمسابقه طراحی میدان عمران با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند، همکاران واحد شهرسازی و داوران برگزار شد.

جلسه انتخاب طرحهای برترمسابقه طراحی میدان عمران با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند، همکاران واحد شهرسازی و داوران برگزار شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20541
کد خبر
20541