جلسه ارزیابی فنی از اقدامات مدیریت بحران در مسیر آزادراه تبریز-سهند و مکانیابی محل استقرار راهداری با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه ارزیابی فنی از اقدامات مدیریت بحران در مسیر آزادراه تبریز-سهند و مکانیابی محل استقرار راهداری با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22269
کد خبر
22269