جلسه ارتقاع مدیریت کیفی مساجد و توانمند سازی هیئت امناهاجهت مدیریت هرچه بهتر مساجد و بهینه کردن سطح مدیریت فرهنگی شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، آقای سیف رئیس اداره اوقاف شهرستان اسکو وهمکاران و هیئت امنای مسجد الغدیر فاز ۴ برگزار گردید.

جلسه ارتقاع مدیریت کیفی مساجد و توانمند سازی هیئت امناهاجهت مدیریت هرچه بهتر مساجد و بهینه کردن سطح مدیریت فرهنگی شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، آقای سیف رئیس اداره اوقاف شهرستان اسکو وهمکاران و هیئت امنای مسجد الغدیر فاز ۴ برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20290
کد خبر
20290