جلسه ارائه گزارش کار در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان آذربایجانشرقی و شهر جدید سهند و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر لازم برای مانع زدایی از مشکلات پیش رو با حضور دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مهندس ربانی مدیرعامل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) ، دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس نساج شهردار منطقه ۵ تبریز

جلسه ارائه گزارش کار در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان آذربایجانشرقی و شهر جدید سهند و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر لازم برای مانع زدایی از مشکلات پیش رو با حضور دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مهندس ربانی مدیرعامل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) ، دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس نساج شهردار منطقه ۵ تبریز

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23895
کد خبر
23895