جلسه آسیب شناسی سیما و منظر شهری با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای کمیته معماری و شهرسازی منشکل از اساتید و نخبگان معماری و شهرسازی ، کارشناسان شرکت عمران و مهندسین مشاور سبز اندیش پایش برگزار و ضمن تبادل نظر در ارتباط با انتخاب فضاهای شهری برای ارتقای کیفیت شهری در شهر جدید سهند از فضاهای نمونه از قبیل ؛ ورودی شهر ، مصلی و محوطه اطراف ، فاز 4 ، فرهنگسرای سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بازدید میدانی بعمل آمد و تصمیماتی جهت اصلاح روند طراحی شهری اتخاذ و جزییات مربوطه به مشاور طرح ابلاغ گردید.

جلسه آسیب شناسی سیما و منظر شهری با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای کمیته معماری و شهرسازی منشکل از اساتید و نخبگان معماری و شهرسازی ، کارشناسان شرکت عمران و مهندسین مشاور سبز اندیش پایش برگزار و ضمن تبادل نظر در ارتباط با انتخاب فضاهای شهری برای ارتقای کیفیت شهری در شهر جدید سهند از فضاهای نمونه از قبیل ؛ ورودی شهر ، مصلی و محوطه اطراف ، فاز 4 ، فرهنگسرای سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بازدید میدانی بعمل آمد و تصمیماتی جهت اصلاح روند طراحی شهری اتخاذ و جزییات مربوطه به مشاور طرح ابلاغ گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20820
کد خبر
20820