مسابقات تنیس آزاد شمالغرب کشور به مناسبت دهه امامت و ولایت در چهار زمین استاندارد افتتاح شده توسط شرکت عمران شهر جدید سهند با شرکت شش تیم ازاستانهای آذربایجان شرقی وغربی در این شهر برگزار و با قهرمانی تیم تنیس شرکت عمران شهر جدید سهند به پایان رسید.
در این مسابقات راکت به دستان حاضر به صورت دوره ای و در مدت ۲روز رو در روی هم قرار گرفتند که پس از ۳۲ مسابقه پر شور و پایاپای درجریان دیدارهای انفرادی و دوبل چهره تیم های اول تا ششم شناخته شد .
آخرین دور این مسابقات با حضور دکتر دبیری رئیس هیئت تنیس آذربایجان شرقی ، دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و جمعی از مسئولان و رییس شورای اسلامی شهرجدید سهند برگزار شد ، تیم تنیس شرکت عمران شهر جدید سهند مرکب از رضا شهبازی ،وحدت قریشی،آرمین محمدیان فرد،مهدی عابدینی با مربیگری رضا کوجواری وسرپرستی اسکندر فتحی بدون باخت صاحب سکوی نخست قهرمانی شد و تیم تبریز با علی غفاری ،مهدی اسدالله زاده،امین غفاری،سالار نیکنام با مربی گری و سرپرستی حبیب چرندابی به مقام دومین قناعت کرد و دو تیم مراغه و میاندوآب مشترکا سوم شدند و تیم های ایلخچی و بوکان به ترتیپ پنجم و ششم شدند ، سرداور این مسابقات نور الله طاهری بود .
جوایز و کاپ و مدال های تنیس بازان برترتوسط مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و رییس هیئت تنیس استان و دیگر مسئولان توزیع شد .

مسابقات تنیس آزاد شمالغرب کشور به مناسبت دهه امامت و ولایت در چهار زمین استاندارد افتتاح شده توسط شرکت عمران شهر جدید سهند با شرکت شش تیم ازاستانهای آذربایجان شرقی وغربی در این شهر برگزار و با قهرمانی تیم تنیس شرکت عمران شهر جدید سهند به پایان رسید.
در این مسابقات راکت به دستان حاضر به صورت دوره ای و در مدت ۲روز رو در روی هم قرار گرفتند که پس از ۳۲ مسابقه پر شور و پایاپای درجریان دیدارهای انفرادی و دوبل چهره تیم های اول تا ششم شناخته شد .
آخرین دور این مسابقات با حضور دکتر دبیری رئیس هیئت تنیس آذربایجان شرقی ، دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و جمعی از مسئولان و رییس شورای اسلامی شهرجدید سهند برگزار شد ، تیم تنیس شرکت عمران شهر جدید سهند مرکب از رضا شهبازی ،وحدت قریشی،آرمین محمدیان فرد،مهدی عابدینی با مربیگری رضا کوجواری وسرپرستی اسکندر فتحی بدون باخت صاحب سکوی نخست قهرمانی شد و تیم تبریز با علی غفاری ،مهدی اسدالله زاده،امین غفاری،سالار نیکنام با مربی گری و سرپرستی حبیب چرندابی به مقام دومین قناعت کرد و دو تیم مراغه و میاندوآب مشترکا سوم شدند و تیم های ایلخچی و بوکان به ترتیپ پنجم و ششم شدند ، سرداور این مسابقات نور الله طاهری بود .
جوایز و کاپ و مدال های تنیس بازان برترتوسط مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و رییس هیئت تنیس استان و دیگر مسئولان توزیع شد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20985
کد خبر
20985