مراسم آئین الحاق شهر جدید سهند به شبکه جهانی جوامع ایمن با حضور مهمان ویژه این برنامه پروفسور شومبرگ مدیر شبکه جهانی شهرهای ایمن همچنین دکتر محمدزاده فرماندار محترم شهرستان اسکو، دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دکتر مصطفوی مدیر عامل محترم شرکت عمران شهر جدید سهند،،شهردار محترم شهرسهند مهندس نظامی وجمعی از مسئولین نظامی وانتظامی شهرستان اسکو وسهند برگزار شد و شهر جدید سهند به عنوان شهر ایمن وسالم به جمع شهرهای ایمن پیوست ودر رتبه چهارصد و هفتم ایستاد.
لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19710
کد خبر
19710