تهیه ۶۰۰ بسته حمایتی مواد غذایی با مشارکت شرکت عمران شهر جدیدسهند و مرکز نیکوکاری شهیدان دادی جهت حمایت از زنان بی سرپرست و خانواده هایی که در بحران کرونا آسیب دیده اند

🔹️تهیه ۶۰۰ بسته حمایتی مواد غذایی با مشارکت شرکت عمران شهر جدیدسهند و مرکز نیکوکاری شهیدان دادی جهت حمایت از زنان بی سرپرست و خانواده هایی که در بحران کرونا آسیب دیده اند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20288
کد خبر
20288