جلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده شرکت عمران شهر جدید سهند در مجمع عمومی عادی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تشکیل و به استناد ماده ۱۴ اساسنامه، عضویت دکتر عباس مصطفوی در سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، دکتر فرید پناهی قدیم در سمت عضو هیئت مدیره ، مهندس فرهاد سعیدی در سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال دیگر تمدید و دکتر محمدعلی پورعلی به مدت ۳ سال به سمت هیئت مدیره و مجری شهر جدید گلمان انتخاب گردید .

جلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده شرکت عمران شهر جدید سهند در مجمع عمومی عادی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تشکیل و به استناد ماده ۱۴ اساسنامه، عضویت دکتر عباس مصطفوی در سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، دکتر فرید پناهی قدیم در سمت عضو هیئت مدیره ، مهندس فرهاد سعیدی در سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال دیگر تمدید و دکتر محمدعلی پورعلی به مدت ۳ سال به سمت هیئت مدیره و مجری شهر جدید گلمان انتخاب گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22931
کد خبر
22931