تقدیم عکسهای برگزیده مسابقه سالروز تاسیس شهرهای جدید کشور توسط نفر اول مسابقه (خانم کوهپایه ) به دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای هیئت مدیره و تقدیر ایشان از زحمات و فعالیت های مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

تقدیم عکسهای برگزیده مسابقه سالروز تاسیس شهرهای جدید کشور توسط نفر اول مسابقه (خانم کوهپایه ) به دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای هیئت مدیره و تقدیر ایشان از زحمات و فعالیت های مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21541
کد خبر
21541