✅ تقدیر و تشکر مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت رهابگران سهند از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر زحمات ایشان در افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز – سهند

✅ تقدیر و تشکر مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت رهابگران سهند از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر زحمات ایشان در افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز – سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22346
کد خبر
22346