✅ تقدیر و تشکر مهندس انتظار قراملکی مدیرعامل شرکت بهین پالار ارک از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز – سهند و تسهیل تردد

✅ تقدیر و تشکر مهندس انتظار قراملکی مدیرعامل شرکت بهین پالار ارک از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز – سهند و تسهیل تردد

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22345
کد خبر
22345