تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس درویشی در طول همکاری در سرپرستی اداره حراست شرکت عمران شهر جدید سهند و آرزوی توفیق برای ایشان

تقدیر و تشکر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس درویشی در طول همکاری در سرپرستی اداره حراست شرکت عمران شهر جدید سهند و آرزوی توفیق برای ایشان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21611
کد خبر
21611