تقدیر و تشکر آقای هوشیار رئیس هیئت دوچرخه سواری استان از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند بابت تمام زحمات ایشان در زمینه ورزش به ویژه احداث مسیرهای دوچرخه سواری و مسیرهای در دست اجرا توسط شرکت عمران شهر سهند.

تقدیر و تشکر آقای هوشیار رئیس هیئت دوچرخه سواری استان از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند بابت تمام زحمات ایشان در زمینه ورزش به ویژه احداث مسیرهای دوچرخه سواری و مسیرهای در دست اجرا توسط شرکت عمران شهر سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20378
کد خبر
20378