🔷 تقدیر و تشکر هیئت مدیره و کارکنان شرکت عمران سهند از تلاشهاو زحمات دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در سال ۱۳۹۸

🔷 تقدیر و تشکر هیئت مدیره و کارکنان شرکت عمران سهند از تلاشهاو زحمات دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در سال ۱۳۹۸

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19971
کد خبر
19971