✅ تقدیر مهندس دوپیکر از هنرمندان بنام در حوزه هنرهای تجسمی از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص اهتمام ایشان به حوزه فرهنگ و هنر

✅ تقدیر مهندس دوپیکر از هنرمندان بنام در حوزه هنرهای تجسمی از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص اهتمام ایشان به حوزه فرهنگ و هنر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22563
کد خبر
22563