تقدیر مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات و خدمات همکار فضای سبز امامعلی فیض اله زاده و اهدای لوح سپاس به ایشان

تقدیر مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات و خدمات همکار فضای سبز امامعلی فیض اله زاده و اهدای لوح سپاس به ایشان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22261
کد خبر
22261