تقدیر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از سرکار خانم آناهیتا کوهپایه نفر برگزیده مسابقه کشوری عکس و فیلم بمناسبت ۲۷ خرداد ،سی و یکمین سالگردثبت شرکت عمران شهرهای جدید.

تقدیر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از سرکار خانم آناهیتا کوهپایه نفر برگزیده مسابقه کشوری عکس و فیلم بمناسبت ۲۷ خرداد ،سی و یکمین سالگردثبت شرکت عمران شهرهای جدید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20829
کد خبر
20829