تقدیر دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از زحمات مهندس امامعلی پور فرمانده پایگاه بسیج توحید شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=25214
کد خبر
25214