تقدیر دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو از تلاش ها و پیگیری های مجدانه دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص برنامه شهر سالم شهر جدید سهند در قالب لوح سپاس
و همچنین تقدیر مدیرعامل شرکت عمران از دکتر عبداللهی مدیر شهرسازی و معماری و نماینده شرکت عمران در کمیته شهر سالم و ایمن با اهدای لوح سپاس

تقدیر دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو از تلاش ها و پیگیری های مجدانه دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص برنامه شهر سالم شهر جدید سهند در قالب لوح سپاس
و همچنین تقدیر مدیرعامل شرکت عمران از دکتر عبداللهی مدیر شهرسازی و معماری و نماینده شرکت عمران در کمیته شهر سالم و ایمن با اهدای لوح سپاس

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22080
کد خبر
22080