پیرو تفاهم نامه تنظیمی مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند مبنی بر همکاری صداوسیما برای پوشش خبری کلیه فعالیتهای عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس علیزاده معاونت فنی صداوسیما به اتفاق آل هاشم مجری برنامه حرکت در مورد نهادینه کردن موضوع تفاهم نامه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران جلسه ای برگزار نمودند .
برای تحقق این مهم مکانیابی لازم برای استقرار دکل صداوسیما صورت پذیرفته که به مدد الهی مقرر گردید عملیات اجرایی آن شروع گردد .

پیرو تفاهم نامه تنظیمی مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند مبنی بر همکاری صداوسیما برای پوشش خبری کلیه فعالیتهای عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس علیزاده معاونت فنی صداوسیما به اتفاق آل هاشم مجری برنامه حرکت در مورد نهادینه کردن موضوع تفاهم نامه با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران جلسه ای برگزار نمودند .
برای تحقق این مهم مکانیابی لازم برای استقرار دکل صداوسیما صورت پذیرفته که به مدد الهی مقرر گردید عملیات اجرایی آن شروع گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21213
کد خبر
21213