تعیین مسیر دوچرخه در فاز 5 ابتدای آزادراه تبریز-سهند

تعیین مسیر دوچرخه در فاز 5 ابتدای آزادراه تبریز-سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22010
کد خبر
22010