تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشت مؤمنانه اهدایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مشارکت مرکز نیکوکاری شهیدان دادی سهند

تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشت مؤمنانه اهدایی شرکت عمران شهر جدید سهند با مشارکت مرکز نیکوکاری شهیدان دادی سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22023
کد خبر
22023