بازدید دکتر مصطفوی و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی تجاری مسکونی آپارتمانی کمال و بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه

بازدید دکتر مصطفوی و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی تجاری مسکونی آپارتمانی کمال و بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23643
کد خبر
23643