بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از واحدهای اداری شرکت ، واحد طرح اقدام ملی مسکن، واحد مسکن مهر و ساختمان جدید در محوطه شرکت عمران و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدها و اقدامات انجام شده در بخشهای مختلف اداری جهت تسهیل خدمات دهی به مراجعین محترم .

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از واحدهای اداری شرکت ، واحد طرح اقدام ملی مسکن، واحد مسکن مهر و ساختمان جدید در محوطه شرکت عمران و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدها و اقدامات انجام شده در بخشهای مختلف اداری جهت تسهیل خدمات دهی به مراجعین محترم .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21672
کد خبر
21672