این پروژه به مبلغ 80 میلیارد ریال برآورد گردیده که از ابتدای آزادراه تبریز – سهند تا انتهای فاز 4 در حال نصب میباشد.

این پروژه به مبلغ 80 میلیارد ریال برآورد گردیده که از ابتدای آزادراه تبریز – سهند تا انتهای فاز 4 در حال نصب میباشد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21837
کد خبر
21837