تدابیر نهایی برای افتتاح آزادراه تبریز -سهند و تسریع در اتمام باقیمانده امور با حضور و بازدید دکتر اکبری ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی  و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ، مهندس برزگر مجری و شریک آزادراه ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس و مهندس سعیدی اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند.

تدابیر نهایی برای افتتاح آزادراه تبریز -سهند و تسریع در اتمام باقیمانده امور با حضور و بازدید دکتر اکبری ، مهندس توکلی اعضای هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی  و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ، مهندس برزگر مجری و شریک آزادراه ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس و مهندس سعیدی اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21927
کد خبر
21927