تجلیل دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از میرزاپور کارشناس روابط عمومی شرکت عمران به مناسبت روز عکاس

تجلیل دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از میرزاپور کارشناس روابط عمومی شرکت عمران به مناسبت روز عکاس

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21092
کد خبر
21092