تجلیل دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آقای صفری روابط عمومی اسبق شرکت بمناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات و همکاریهای ایشان در این زمینه.

تجلیل دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آقای صفری روابط عمومی اسبق شرکت بمناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات و همکاریهای ایشان در این زمینه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20424
کد خبر
20424