✅ در روز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار و در آستانه میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و حضرت زین العابدین (ع) ، اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از همکاران شرکت عمران روز جانباز را به دکتر مصطفوی جانباز هشت سال دفاع مقدس و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید سهند تبریک و شادباش عرض نمودند و از ایثارگری ها و فداکاری های جانبازان هشت سال دفاع مقدس سخن به میان آوردند و در خاتمه لوح سپاس همکاران اهداء گردید .

✅ در روز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار و در آستانه میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و حضرت زین العابدین (ع) ، اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از همکاران شرکت عمران روز جانباز را به دکتر مصطفوی جانباز هشت سال دفاع مقدس و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید سهند تبریک و شادباش عرض نمودند و از ایثارگری ها و فداکاری های جانبازان هشت سال دفاع مقدس سخن به میان آوردند و در خاتمه لوح سپاس همکاران اهداء گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23016
کد خبر
23016