تبادل تفاهم نامه ” پارک شهروند ” به مساحت 6311 مترمربع در فاز 4 شهر جدید سهند فیمابین دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند در چارچوب همکاری ها و تعاملات بیشتر با همدیگر جهت خدمت به شهروندان محترم

✅ پارک مذکور به منظور بهره مندی شهروندان و ساکنین فهیم فاز 4 از مزایای فضاهای سبز شهری تعریف گردیده که عملیات اجرایی و تجهیز آن توسط شهرداری شهر جدید سهند انجام خواهد گرفت .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22172
کد خبر
22172