تبادل تفاهم نامه در خصوص تامین مسکن کارکنان دولت فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس محمدزاده مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان دولت

تبادل تفاهم نامه در خصوص تامین مسکن کارکنان دولت فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس محمدزاده مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان دولت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21437
کد خبر
21437