بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه دکل های مخابراتی در روستای اسنجان برای تقویت آنتن دهی موبایل در مسیر آزادراه تبریز – سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از کارگاه دکل های مخابراتی در روستای اسنجان برای تقویت آنتن دهی موبایل در مسیر آزادراه تبریز – سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23239
کد خبر
23239