رسی نحوه حمل ونقل ریلی شهر جدید سهند با حضور سردار سرافراز مهندس مولوی فرد مدیرعامل قطارشهری تبریز ،مهندس قاسمی معاونت فنی قطار شهری تبریز، مهندس دردائی رئیس مطالعات قطارشهری تبریز ، آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شهر جدیدسهند ،آقای دکتر پناهی نائب ریئس هیئت مدیره شرکت عمران ، مهندس وکیلی ریئس اداره حمل ونقل وترافیک شرکت عمران ، مهندس سعیدی مدیرامورمشارکت وسرمایه گذاری شرکت عمران برگزارشد ،دراین جلسه سابقه مطالعات ومصوبات صورت گرفته بررسی گردید و …

و نکته نظرات آقای دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شرکت عمران و مدیرعامل قطار شهری تبریز و همکاران ذیربط بیان و در نهایت مقرر گردید سازمان قطار شهری تبریز و حومه به عنوان مدیر طرح عهده دار انجام ادامه مطالعات و راهبری نحوه حمل ونقل ریلی در شهر جدید سهند ایفای نقش نماید .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=19663
کد خبر
19663