بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید سهند با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس محمدی نماینده آب و فاضلاب استان ، مهندس غفوری نماینده شرکت آب پردازان بهار ، مهندس مهاجر نماینده مهندسین مشاور آشناب.

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید سهند با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس محمدی نماینده آب و فاضلاب استان ، مهندس غفوری نماینده شرکت آب پردازان بهار ، مهندس مهاجر نماینده مهندسین مشاور آشناب.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21536
کد خبر
21536