جلسه کمیته شهر سازی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند،دکترپناهی نائب رئیس هیئت مدیره و همکاران واحد شهر سازی در خصوص بررسی شهرکها و شهرهای جدیداستان

جلسه کمیته شهر سازی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند،دکترپناهی نائب رئیس هیئت مدیره و همکاران واحد شهر سازی در خصوص بررسی شهرکها و شهرهای جدیداستان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21220
کد خبر
21220