بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و واحد فنی و اجرایی از مسیر آزادراه تبریز،اندیشه ،سهند و بررسی اجرای مسیر دوچرخه سواری در حاشیه آزادراه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و واحد فنی و اجرایی از مسیر آزادراه تبریز،اندیشه ،سهند و بررسی اجرای مسیر دوچرخه سواری در حاشیه آزادراه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21221
کد خبر
21221