✅ برای بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند و بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی آن ها ، به دعوت دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، روز سه شنبه رأس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ با حضور مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو ، مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند از پروژه های ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۵۲۸ واحدی بهارستان ، ۳۲۴ واحدی مهسان ، ۳۹۹ واحدی شمس ، ۷۶۸ واحدی چشمه ، ۹۴۱ واحدی فخر یک و دو بازدید بعمل آوردند و از روند اجرایی پروژه های مذکور گزارش کامل توسط سازندگان ارائه گردید و مقرر شد تمامی ادارات ذیربط در جهت تسریع کار هماهنگی های لازم را بعمل آورند.

✅ برای بررسی آخرین وضعیت پروژه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند و بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی آن ها ، به دعوت دکتر مصطفوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، روز سه شنبه رأس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ با حضور مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو ، مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند از پروژه های ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۵۲۸ واحدی بهارستان ، ۳۲۴ واحدی مهسان ، ۳۹۹ واحدی شمس ، ۷۶۸ واحدی چشمه ، ۹۴۱ واحدی فخر یک و دو بازدید بعمل آوردند و از روند اجرایی پروژه های مذکور گزارش کامل توسط سازندگان ارائه گردید و مقرر شد تمامی ادارات ذیربط در جهت تسریع کار هماهنگی های لازم را بعمل آورند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22835
کد خبر
22835