بازدید هفتگی دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

https://aparat.com/v/utJmC

بازدید هفتگی دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و همکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید سهند

https://aparat.com/v/utJmC

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=24510
کد خبر
24510