بازدید میدانی و حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در میان اهالی روستای اسفنجان در ارتباط با ساماندهی راه های روستایی و تشریح وضعیت طرح مصوب و اقدامات لازم برای شروع نقشه برداری و طرح میدان فاز 5

بازدید میدانی و حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در میان اهالی روستای اسفنجان در ارتباط با ساماندهی راه های روستایی و تشریح وضعیت طرح مصوب و اقدامات لازم برای شروع نقشه برداری و طرح میدان فاز 5

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22271
کد خبر
22271