✅ بازدید مهندس کنعانی رییس مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه مشارکتی کمال ، گلدیس ، باران و گلشهر

✅ بازدید مهندس کنعانی رییس مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه مشارکتی کمال ، گلدیس ، باران و گلشهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23029
کد خبر
23029